نوروزتان مبارک باد
شرح قصیدهٔ ۲۶-طبع کافی که عسکر هنر است