نوروزتان مبارک باد
شرح قصیدهٔ ۲۷-رستم و بهرام را بهم چه مصاف است