نوروزتان مبارک باد
شرح قصیده ۲۳-شهری به فتنه شد که فلانی از آن ماست