نوروزتان مبارک باد
غزل۱- الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها