نوروزتان مبارک باد
غزل۲۴-مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست