نوروزتان مبارک باد
غزل ۲۵-شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست