نوروزتان مبارک باد
غزل ۲۶ -زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست