نوروزتان مبارک باد
غزل ۲۷- در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست